Biuletyn Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku

Redakcja BIP

Stronę Biuletynu Informacji Publicznej redagują:

Tadeusz Rutkowski - modyfikacja treści.
e-mail: t.rutkowski@sp10.bialystok.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPOWP

Powrót na początek strony